25/05/2024

علی ناظر: (ویدیو تبلیغاتی ج.ا. برای تولید سلاح هسته ای) – لیندسی گراهام که نامش دائما در سایت مجاهدین دیده می شود، و از حامیان سرسخت اسرائیل و کشتار در غزه است، به صراحت از استفاده سلاح کشتار جمعی هسته ای علیه مردم غزه حمایت می کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی دائما به دنبال بهانه است تا برنامه تولید سلاح هسته ای خود را علنی کرده و برای تولید سلاح بهانه همه پسند داشته باشد..