25/05/2024

نبرخلق 475

دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ – ۲۶ فوریه ۲۰۲۴

اعضای محترم شورای ملی مقاومت ایران

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورا

ناظران گرامی

اجازه دهید پیش از هر سخنی به ایرانیان آزادیخواهی که با تظاهرات و گردهمآییهای گسترده و مداوم خود، تبهکاریهای رژیم حاکم بر ایران را افشا می کنند، درود بفرستم. وظیفه خود می دانم مراتب احترام و ستایش خود از خانواده شهیدان جنبش آزادیبخش مردم ایران را اعلام کنم و به زندانیان سیاسی مقاوم و پایدار درود بفرستم.

آگاهم که دوستان، رفقا، خواهران و برادران بسیاری خواهان آن هستند که در این اجلاس مهم صحبت کنند. از این رو به طور خلاصه به چند مورد می پردازم.

در اجلاس پیشین شورا پنج ابربحران موجود در کشور را برشمردم. با توجه به سیاستهای حکومت و بر بستر شرایط انقلابی موجود، تمام شاخصهای پیرامون آن پنج ابربحران تشدید شده است.

اما تفسیر و تشریح آن ابربحرانها بدون توجه به راهکارهای واقعی حکومت راهگشا نیست.

در برابر ولایت خامنه سه چالش اساسی وجود دارد. چالش با مردم، در هرم قدرت و با جهان.

نگاهی به رسانه های حکومتی و مهمتر از آن توجه به آن چه در کف خیابان جریان دارد، تردیدی باقی نمی گذارد که حکومت هیچ راه حلی برای غلبه و یا حداقل مهار جنبش انقلابی توده های مردم ندارد. پیرامون چالشهای درونی قدرت هم سخنی به گزاف نیست که رویای ساختن «تمدن اسلامی» با راهکار یکدست سازی در ادامه آن «خالص سازی»، سرانجامی تلخ برای ولی فقیه داشته است. رویدادهای پیرامون شعبده بازی موسوم به انتخابات که در چند روز آینده به صحنه خواهد آمد بر این حقیقت گواهی می دهد. بنابرین در این دو مورد هیچ فرصت و امکانی برای نجات نظام از طریق مانور و شبه اصلاحات وجود ندارد.

اما در مورد چالش با قدرتهای بزرگ و کوچک در جهان کنونی و به طور عمده با آمریکا، موقعیت نظام متفاوت است. ادامه سیاست مماشات و راهکارهای چند سویه خامنه ای، یک «تعادل در چالش» به وجود آورده که خروجی آن تاکنون به سود رژیم و به زیان مردم ایران و خلقهای خاورمیانه بوده است.

آمریکا و شرکای آن، رژیم ایران را جزیی از راه حل برای غلبه بر بحران ارزیابی می کنند و هر دو طرف نمی خواهند و شاید به علت منافع خاصی نتوانند این «تعادل در چالش» را به سود خلقهای منطقه تغییر دهند. راهکار خامنه ای روشن و چیز پنهانی ندارد؛ جنگ نیابتی در همه جا، بدون جنگ در محدوده سرزمین ایران و راهکار قدرتهای غربی با وجود ضربات نظامی، سیاسی اقتصادی چیزی جز سیاست بی حاصل تغییر رفتار رژیم برای به عهده گرفتن راه حل برد-برد نیست.

اما خوشبختانه عامل تغییر وجود دارد و آن برآمد شرایط انقلابی جامعه ایران است. پروسه جنبش انقلابی، فعالیت پیشتازان انقلابی و در محور آن کانونهای شورشی، فعالیتهای شورای ملی مقاومت و ایرانیان آزادیخواه در سراسر جهان همراه با تشدید تضاد درون هرم قدرت، می تواند این تعادل را به سود انقلاب ایران برهم زند. این همان جنگ ترکیبی است که خامنه ای آدرس آن را آگاهانه اشتباه اعلام می کند

انقلاب و سرنگونی رژیم ولایت فقیه، کم هزینه ترین راه برای تغییر این تعادل و رهایی مردم ایران و خلقهای خاورمیانه از بنیادگرایی اسلامی است.

با فرازی از شعر «آخر بازی» سروده زنده یاد احمد شاملو حرفهایم را پایان می دهم.

«فغان! که سرگذشتِ ما/ سرودِ بی‌اعتقادِ سربازانِ تو بود/ که از فتحِ قَلعهِ روسبیان

بازمی‌ آمدند./ باش تا نفرین ِ دوزخ از تو چه سازد،/ که مادرانِ سیاه ‌پوش/ ــ داغ‌دارانِ زیباترین فرزندانِ آفتاب و باد ــ/ هنوز از سجاده ‌ها/ سر برنگرفته ‌اند!
سپاس که به من گوش کردید.