19/06/2024

علی ناظر: (ویدیو) – از زمان سقّط شدن رئیسی، تحلیلگران و رسانه های فارسی زبان در حال پیدا کردن آلترناتیو برای خامه ای هستند، از جمله، صدای آلمان، ایران وایر، ایران انترنشنال، و… این ویدیو نمونه ای از آن گمانه زنی ها است.