18/05/2024

عتیق‌الله دوازده ساله که به تازگی از ایران به ولایت نیمروز برگشتانده شده می‌گوید که پولیس ایران او را بدون خانواده‌اش اخراج کرده است.

مسوولان محلی نیمروز از اخراج بیش از بیست‌هزار کودک افغان از ایران در یک سال پسین خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که این کودکان به تنهایی‌ به کشور برگشتانده شده‌اند و به علت ناداری از راه‌های غیر قانونی به ایران رفته بودند.

محمد هارون واحدی آمر سرحدی ریاست مهاجران نیمروز گفت: «روزانه تقریبا سی تا چهل کودک بدون سرپرست از ایران به نیمروز برگشت داده می‌شوند. در سال گذشته بیست‌هزار کودک اخراج شده همراه ما ثبت است و موسسات هم‌کار در مرز ابریشم در بخش‌های بهداشتی، انتقال و سایر بخش با ‌آن‌ها هم‌کاری می‌کنند.»

عتیق‌الله دوازده ساله که به تازگی از ایران به ولایت نیمروز برگشتانده شده می‌گوید که پولیس ایران او را بدون خانواده‌اش اخراج کرده است.

عتیق‌الله به طلوع‌نیوز گفت: «از سر ناگزیری برای کار کردن به ایران رفته بودم در یک نانوایی مصروف کار بودم که روزانه چهار و یا شش نان می‌داد خانه می‌بردم. مکتب می‌خواندم از مجبوریت رها کردم رفتم ایران، در خانه با من پدر و مادرم و یک برادر کوچک‌ام زندگی می‌کنیم.»

محمد کودک برگشتانده شده از ایران می‌گوید: «در راه رفتن به ایران من را گرفتند می‌خواستم به کارگری (آبیداری و علف چرانی) به آن‌جا بروم، اما من را گرفتند و به افغانستان انتقال دادند، اکنون پول ندارم نمی‌دانم چطور کنم.»

به گفته‌ی این کودکان، خانواده‌های بسیاری از آنان در ایران هستند و در افغانستان کسی را ندارند.

زبیر کودک برگشتانده شده از ایران گفت: «بخاطر مشکلات به ایران رفتیم پول نداشتیم مجبور بودیم که کار کنیم، اما حکومت ایران من را بازداشت کرد و از سازمان ملل می‌خواهم که همراه با هم‌کاری کنند.»

مومن  کودک برگشانده شده از ایران گفت: «از حکومت و سازمان ملل می‌خواهیم که همراه ما کمک مالی کنند تا این‌که تا خانه خودمان برسیم.»

علاوالدین امیری آمر کار ریاست کار و امور اجتماعی نیمروز گفت: «در یک سال گذشت، توانسته‌ایم نزدیک به سه هزار اطفال بدون سرپرست که از ایران به نیمروز فرستاده شده‌اند را به خانواده‌های شان در ولایات مختلف انتقال دادیم.»

مسوولان محلی نیمروز می‌گویند که روزانه از بیست تا سی کودک افغان از ایران به این ولایت برگشتانده می‌شوند. بسیاری از این کودکان که خانواده‌های شان در ایران به سر می‌برند، با سرنوشت نا روشن روبه‌رو هستند.