19/06/2024

٢٩ فوریۀ سال جاری (٢٠٢۴) مصادف بود با صدمین سالگرد تولد ولادیمیر الکساندرویچ کریوچکوف کنشگر دولتی و حزبی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی. او با طی تمام مراحل زندگی طولانی خود، در سال ١٩٨٨ رهبری کمیتۀ امنیت دولتی اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده گرفت. او در آن زمان در نهادهای دادستانی و وزارت امور خارجه خدمت می‌کرد. ولادیمیر کریوچکوف در سال ١٩۵۶، به عنوان دبیر سوم سفارت اتحاد شوروی در جمهوری خلق مجارستان، یکی از شرکت‌کنندگان وقایع بوداپست بود. بعداً به عنوان معاون یوری آندروپوف برگزیده شد. او به مدت ١۴ سال ریاست ادارۀ یکم کمیتۀ امنیت دولتی اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده داشت. در اوت ١٩٩١ یکی از اعضای کمیتۀ دولتی وضعیت اضطراری بود. متأسفانه، تلاش برای نجات کشور بزرگ موفقیت‌آمیز نبود و چند ماه بعد اتحاد جماهیر شوروی خائنانه منحل شد.

ادامه… در فورمت پ.د.اف