18/05/2024

وقتی آرای نفر اول مجلس دوازدهم از نفر بیست‌و‌یکم مجلس نهم هم کمتر شد؛

یک مقایسه از میزان آرای منتخبان در دور دوم انتخابات نشان می‌دهد میزان آرای نفر اول در مجلس دوازدهم از میزان آرای نفر بیست و یکم در دور دوم مجلس نهم هم کمتر است.

فرهیختگان: یک مقایسه از میزان آرای منتخبان در دور دوم انتخابات مجلس نشان می‌دهد میزان آرای نفر اول در انتخابات دوازدهم [بیژن نوباوه] از میزان آرای نفر بیست و یکم در دور دوم انتخابات مجلس نهم [مهرداد بذرپاش] هم کمتر است. بیژن نوباوه در انتخابات مجلس نهم نیز در دور دوم [به عنوان نفر اول با بیش از ۴۹۱ هزار رای] به مجلس راه یافت با این تفاوت که میزان آرای او حدود ۱.۸ برابر میزان رای فعلی او بود.