25/05/2024

(ویدیو) سرتیپ خواجه فرد: این هواپیمای ترابری سبک سال ۱۴۰۱ رونمایی و ۱۴۰۲ نخستین پروازش را انجام داد و حالا این روز‌ها گواهینامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری آن در حال صدورست