20/05/2024

واکنش کاربران به آرزوی دختر فلسطینی روی دیوار پناهگاه

 پنج‌شنبه 30 آذر 1402 – 21:16

«لونا» و «غزل» دختران فلسطینی هستند که بر روی دیوار یکی از مراکز پناهندگی در غزه آرزوهای خود را نوشتند.

به گزارش العالم، «لونا» و «غزل» دو دختر فلسطینی که هستند که آرزوهای خود را بر روی دیوار یکی از مراکز پناهندگی در غزه نوشتند:

-آتش‌بس!

– برگردم به خانه!

– مقلوبه بخورم!

– معلمم را ببینم!

چه آرزوهای ساده اما دست نیافتنی!

واکنش کاربران به آرزوی دختر فلسطینی روی دیوار پناهگاه

کاربران کشورهای عربی با انتشار تصویر این دختر فلسطینی با او ابراز همدردی کردند.