25/05/2024

علی ناظر: (ویدیو – طولانی) آیا روابط اقتصادی-تجاری-راهبردی ج.ا. با چین با موانعی روبرو شده، و چین به دنبال دور زدن جاده ابریشم از طریق ایران است، و یا تعمیق تعاملات با یکدیگر؟