25/05/2024

– علی مرادی

   |  لینک کوتاه شده : 

“حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم”

حافظ

امروزه سه نوع کشف حجاب رخ داده در جامعه ایران،

که هم افزایی عجیبی با هم دارند ، آینده ایرانیان را شکل خواهند داد.

به برکت تکنولوژی ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های ارتباطات جمعی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجلات و…. که روزگاری فقط در ید انحصار حاکمیت و دولت‌ها بود ، و اکنون از انحصار حاکمیت خارج، عمومی، فراگیر و مردمی شده و نقش نورافکنی قوی در برافکندن انواع حجاب ، بالاخص حجاب چهره واقعی حاکمیتها و دولت‌ها بازی می‌کند.

کشف حجاب از چهره حاکمیت

خالص سازی و اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت بزرگترین کشف حجاب و حتی عریان سازی حاکمیت به دست خویش بود.

کشف حجاب اکبر، کشف حجاب از چهره حاکمیت هست. که با دخل و تصرف در شعر ابوسعید ابوالخیر می‌شود.

اسرار حکومت نه تو دانی و نه من

چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من

مهم‌ترین کشف حجاب را، باید کشف حجاب از چهره حاکمیت، برای جامعه وبالاخص هواداران ایدئولوژیک و متعصب آن دانست.

حاکمیتها با ابزار رسانه (چهره تزویر) و با پشیبانی مالی(چهره زر)و قانون(چهره زور) چهره واقعی خود را از جامعه پنهان کرده و با چهره گریم (چهره خدمت) کرده و بقول حافظ در آشکارا زیبا جلوه می کنند.

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

حاکمیت با ایده خالص سازی که با حمایت جامعه مدنی با عدم مشارکت اکثریت مردم در چند انتخابات گذشته انجام شد ، ناخواسته و نادانسته، کشف حجاب بزرگی بالاخص برای حامیان متعصب و ایدئولوژیک خویش انجام داده است.

حضور اصلاح طلبان در حاکمیت حجابی بس بزرگ بود، که مانع هویدا شدن ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های سیاست های کلان حاکمیت می گشت.

مردم با انتخاب دولت‌های اصلاح طلب و یا منسوب به آن، دوبار فرصت بزرگی در اختیار حاکمیت قرار داده و خدمت بزرگی برای تحکیم حاکمیت بشرط تغییر سیاست ها بر اساس منافع ملی نمودند.

انتخابات ۷۶ و انتخابات ۹۶ باعث امید واهی و یا بعبارتی گمراهی جامعه ایران گردید که نه تنها اساس سیاست ها بر حول منافع ملی چرخش پیدا نکرد، بلکه باعث تثبیت روند پیگیری منافع ایدئولوژیک درقبال ذبح منافع ملی گردید.

حضور اصلاح طلبان در حاکمیت باعث می‌شد که حاکمیت تمام ناکارآمدی‌های خویش را به آنان نسبت داده و با فرافکنی چهره خود را در جامعه و بالاخص بین طرفداران خویش معصوم و بی گناه جلوه دهد و هر چند گاهی هم با برجسته کردن یکی از ضعف‌های آنان افکار عمومی را از ضعف سیاست‌های کلان منحرف کند.

خالص سازی حاکمیت بزرگترین خدمت ناخواسته به آینده ایران هست.

امروزه، پادشاه (حاکمیت) به دست خویش و با حیله و نیرنگ خیاطان طمعکار خالص سازی که قرار بود، برایش لباس زرین ببافند، لخت و عریان شده است ونه تنها حرامزاده‌ها بلکه حلال زاده‌ها (حامیان متعصب) هم پادشاه را لخت می بینند.

کشف حجاب از عقل

بزرگترین مانع عقل که بعنوان پیامبر درونی در دین به آن تاکیده شده، حجاب جهل وخرافات است.

مهمترین معضل و مشکل بشریت جهل و نادانی است که حجابی بس بزرگ هست.

خرافات و آموزش‌های غلط از جهل و نادانی بسی خسارت بار ترند، آموزش های غلط و خرافات انسان‌ها را احمق می‌کنند.

باز هم به برکت تکنولوژی ارتباطات جمعی و فضای مجازی و در دسترس قرار گرفتن ابزار رسانه قدرتمند و ارزان در دست اندیشمندان ، روشنفکران ونخبگان مستقل از حاکمیت ، خرافات و حماقت از جامعه در حال کشف حجاب است.

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه سیاسی در ایران حجاب خرافات و جهل، بالاخص جهل مقدس و خرافات مقدس است.

کشف حجاب از موی زنان

کشف حجاب زنان و دختران ایران، که به حجاب اجباری اعتقادی ندارند و تکنولوژی ارتباطات و شبکه های اجتماعی در فراگیر شدن آن نقش پررنگی داشته ، هم در آینده ایران تاثیری بسزا ، بالاخص در سکولار شدن حکومت خواهد داشت.

گرچه این سطح از کشف حجاب بی‌خطرترین نوع کشف حجاب نسبت به دو سطحی قبلی است.

ولی متاسفانه حاکمیت با فقدان شناخت از تاثیر دو سطح قبلی در استحاله خویش ، به مبارزه با این سطح از کشف حجاب که نمود فیزیکی دارد، رفته است.

شکست حاکمیت در این میدان برای خردمندان واضح و مبرهن است.

به امید ایرانی آباد و آزاد