25/05/2024

مصاحبه با اسکای (بازتگثیر در یورونیوز) به این نکته اذعان می کند که ایران حق پاسخگویی داشت اما نه به این حجم

(ویدیو کلیک کنید)