19/06/2024

جرمی کوربین نماینده پارلمان انگلیس گفت: تصمیم سه کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، ناشی از فشار‌های مردمی در این کشور‌ها بود. چند نفر باید بمیرند تا مردم فلسطین به رسمیت شناخته شوند؟

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  جرمی کوربین نماینده پارلمان و رئیس سابق حزب کارگر انگلیس درباره تصمیم سه کشور اروپایی اسپانیا، نروژ و ایرلند برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین گفت: به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی نروژ، ایرلند و اسپانیا حامل پیام برای سایر کشور‌های اروپایی و واشنگتن است.  

وی افزود: زمان آن فرا رسیده است که دولت انگلیس کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. فلسطین به حمایت کشور‌های اروپایی از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای به رسمیت شناخته شدن نیاز دارد.
کوربین تصریح کرد: تصمیم سه کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، ناشی از فشار‌های مردمی در این کشور‌ها بود. چند نفر باید بمیرند تا مردم فلسطین به رسمیت شناخته شوند؟