18/05/2024

نگارش از یورونیوز فارسی

تاریخ انتشار ۳۰/۰۴/۲۰۲۴ – ۱۴:۲۱

ایرلند در میان کشورهای اروپایی از نظرگرایش روز افزون به سمت راست افراطی یک استثنا به نظر می‌رسد اما تا چه زمانی می‌تواند در برابر این موج مقاومت کند؟

رادیو بین‌المللی فرانسه، ار اف ای در گزارشی ضمن پراختن به این موضوع یادآور شده است که برخلاف سایر کشورهای اروپایی، راست افراطی در جهموری ایرلند دست کم در حال حاضر وزن انتخاباتی ندارد و لذا از نفوذ قابل توجهی در سیاست و به تبع آن در جامعه برخوردار نیست.

در این گزارش آمده است که راست افراطی هنوز به طور حقیقی حضوری محسوس در پارلمان ایرلند ندارد.

حزب کوچک آئونتو Aontú، راست‌گراترین حزب این کشور است که به عنوان یک تشکل سیاسی دارای گرایش راست افراطی شناخته نمی‌شود.

با این حال، گروه‌های کوچکی در این کشور به فعالیت مشغولند که ایده‌های راست افراطی را ترویج می‌کنند. 

نویسنده گزارش در همین راستا می‌افزاید که در عین حال نباید شورش‌‌ها و آشوب‌های نوامبر گذشته در دوبلین را فراموش کرد، جایی که شماری از شهروندان شعار‌های نژادپرستانه‌ و مهاجرستیزانه‌ای همچون «جان‌ ایرلندی‌ها مهم هستند» و یا «بیرونشان کنید» سردادند.

بدین ترتیب نمی‌توان کتمان کرد که در ایرلند نارضایتی‌های گسترده در میان مردم نسبت به مهاجرت و بحران مسکن وجود دارد.

با این حال، این خشم هنوز به یک گفتمان سیاسی منسجم و سازمان‌یافته تبدیل نشده است هر چند که بروز نارضایتی‌ها سبب شده تا بستر مناسب برای ظهور و شکل‌گیری برخی ایده‌های راست افراطی وجود داشته باشد.

جامعه ایرلند در سی سال گذشته به طور چشمگیری تغییر کرده و از کشوری سفیدپوست و اکثراً کاتولیک به کشوری با تنوع قومی و مذهبی بیشتر تبدیل شده است. این تغییر سریع، تنش‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است که می‌تواند زمینه را برای ظهور راست افراطی فراهم کند.

افزایش شمار مهاجران

ارقام در این زمینه بسیار گویا هستند: به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، کمتر از ۱۰هزار پناهجو در ایرلند حضور داشت.

میزان پناهجویان در سال ۲۰۲۲، به حدود ۱۰۰ هزار نفر رسید که از این میان نزدیک به ۷۴ هزار نفر از اوکراین و مابقی عمدتا از کشورهای آفریقایی و یا افغانستان راهی این کشور شده بودند.

افزایش مهاجرت، اولویت‌های ایرلندی‌های را دستخوش تغییر کرد و فشار زیادی بر سیستم مسکن وارد آورد؛ مشکلی که جدید نیست اما با شرایط به وجود آمده پیچیده‌تر شده است. این موضوع به نارضایتی عمومی و خشم علیه مهاجران دامن زده است.

و با ورود انبوه پناهجویان، جنبش‌های ضد مهاجر بواسطه کمبود بیشتر مسکن جان تازه‌ای گرفتند و فعال‌تر شدند.

در همین راستا می‌توان به اقداماتی برآمده از تشدید نارضایتی از حضور مهاجران از جمله آتش‌سوزی‌های عمدی در محل‌های اقامت پناهجویان و یا پاره شدن چادرهای اسکان آنها اشاره کرد.

با وجود نارضایتی عمومی که بحران مسکن را به حضور مهاجران گره می‌زند، هیچ حزب سیاسی هنوز در ایرلند از این موضوع برای کارزار انتخاباتی خود بویژه در انتخابات پیش روی پارلمان اروپا بهره‌برداری نکرده است.

حزبی چپ‌گرا و طرفدار مهاجران، با تنش‌های داخلی در مورد موضوع مهاجرت روبرو است. پایگاه رأی‌دهندگان این حزب ممکن است شامل کسانی باشد که به طور متناقضی مخالف مهاجرت هستند.

حامیان شین‌فین بر سر دوراهی

شین‌ فین، از احزاب اصلی جمهوری ایرلند، یک حزب چپ‌گرا و حامی پناهجویان محسوب‌ می‌شود که در شرایط نارضایتی‌های کنونی، کار دشواری برای تغییر نگاه آندسته از هواداران مخالف مهاجران خود دارد.

به گزارش ار.اف.ای، این حزب با تنش‌های داخلی در خصوص موضوع مهاجرت روبرو است. پایگاه رأی‌دهندگان شین فین ممکن است در این دوره از انتخابات پارلمان اروپا افرادی را در برگیرد که در تناقض با دیدگاه اصلی حزب مخالف مهاجرت باشند.

شین‌ فین در خصوص موضوع مهاجرت اقدام یا راهبرد خاصی را ارائه نکرده و بعید است که با توجه به سابقه این حزب در حمایت از حقوق اقلیت‌ها در ایرلند شمالی، دست به کار خاصی بزند. این چالشی است که حزب در صورت به قدرت رسیدن شین فین باید با آن دست و پنجه نرم کرد.

باتوجه به شرایط کنونی و چشم‌انداز تحولات آتی می‌توان نتیجه گرفت که هنوز نمی‌توان با اطمینان در خصوص آینده است افراطی در ایرلند سخن گفت. این موضوع به عوامل مختلفی از جمله تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این کشور بستگی دارد.