19/06/2024

به‌نظر می‌رسد که تظاهرات ضدجنگ ویتنام در سال ۱۹۶۸ بار دیگر
در آمریکا و اروپا در حال تکرار شدن است. بسیاری از تصاویری که
در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم بلافاصله در ذهن‌مان جنبش‌های
اعتراضی نظیر اشغال وال‌استریت، زندگی سیاه‌پوستان مهم است،
پارک‌لند، جنبش کارگری و کمپین دانشجویان تداعی می‌شود و در
چنین فضایی، بی‌تردید هر انسان آزادی‌خواهی به این فکر می‌افتد (ادامه در فورمات پ.د.اف)