25/05/2024

آنچه در سه هفته غیبت گذشت

یاران عریز دیدگاه. سلام. می بخشید که دیدگاه به دلایل شخصی، به مدت سه هفته، فعال نبود.
در این مدت سه هفته، آنها که مخالف آزادی اندیشه هستند، از موقعیت سوء استفاده کرده و چند (5) مطلب بی معنی با نام شورای ملی مقاومت ایران در سایت گنجانده اند.

اما…. چرا و دلیل اینکه سربازان گمنام به دیدگاه بند کرده اند را شاید باید در انتخاب نام نویسنده برای مطالب گزینشی خود در سایت یافت – شورای ملی مقاومت ایران.

به راستی چرا دیدگاه هک می شود وقتی در ضعیف ترین نقطه فعالیت خود است؟ و چرا نام شورای ملی مقاومت ایران برای نویسنده این پنج مطلب (بی ربط) انتخاب شده است و نه مثلا یک نهاد سیاسی دیگر، و یا شخصیت مستقل و منفرد دیگری؟ پاسخ ساده است. سربازان گمنام از دو چیز هراس دارند.

آزادی اندیشه و بیان که به گونه ای دیدگاه مبلغ آن بوده است. و

سلاح آتشین رزمنده و سلحشوران انقلابی.

سربازان گمنام با ورود به این حیطه، خود را لو داده اند. آنها می دانند که آزادی بیان و سلاح آتشین انقلابی موجب سرنگونی آنها خواهد شد، و ناخواسته و ناخودآگاه این دو عامل را به هم گره زده اند.

البته در این دوران، چرخ به نفع آنها می چرخد. همه در پایتخت اردن (کنفرانس بغداد2) جمع خواهند شد تا سر ملت های منطقه را با پنبه بریده و ثروت سرشار منطقه را به جیب ارباب بی مروت بریزند. ارباب بی مروتی که فقط به زبان یانکی ها سخن نمی گوید، بلکه به زبان چینی بندزن ها می خواهد نه تنها منافع مردم عربستان، بلکه مردم ستمدیده عرب در کشورهای حاشیه خلیج فارس را بالا بکشد، و برای خشنودی ممد قصاب ها، جزایر سه گانه را به امارات تقدیم می کند. جمهوری اسلامی هم که مشغول تجاوز و کشتار است، پس از مدتها این پا و آن پا کردن، بالاخره زیر فشار افکار میهن پرستان، به صدا در می آید که اگر چین دوباره چنین غلطی بکند، جمهوری اسلامی هم تایوان را به آمریکا میبخشد.

در چنین دوران بلبشویی که خیزش اجتماعی، بخاطر «مرحله سوزی» و انتخاب تاکتیک غلط، تلاش در بازسازی خود دارد، سربازان گمنام از موقعیت بهره جسته و به نام شورای ملی مقاومت ایران، چند مطلب بی ربط در سایت دیدگاه ثبت می کنند.

همانطور که در «هدف صفحه دیدگاه ها» (منتشر شده در آغازین روزهای فعالیت دیدگاه) آمده، آزادی اندیشه یک اصل است و سایت دیدگاه برای رشد آن در فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران تلاش خواهد کرد.

شاد باشید
علی ناظر
29 آذر 1401
19 دسامبر 2022