25/05/2024

علی ناظر: حماس پیش از این بارها اعلام کرده بود که تا خروج کامل نیروهای نظامی اشغالگران از غزه، تبادل اسرای جنگی ممکن نخواهد بود. اما بنا به شایعات، گویی این خواست از روی میز مذاکره برداشته شده، و حماس با آتش بس 40 روزه موافقت می کند تا اسرای اسرائیلی در ازای بخشی از اسرای فلسطینی و کمک های بشردوستانه آزاد شوند. آیا اسرائیل به دنبال وقت کشی و همچون 75 سال گذشته نقض تعهدات است، و پس از 40 روز به رفح یورش خواهد برد؟ زمان تعیین خواهد کرد.