19/06/2024

ایرنا (ویدیو): پس از وقفه‌ای یک‌ساله از تنش‌های چین و تایوان، چهارم خرداد رزمایش نیروی دریایی چین در بال شرقی جزیره شروع شد. رزمایشی که به “تنبیه تایوان” و پس از اظهارات جدایی‌طلبانه رییس جمهور جدید تایپه،صورت گرفت