20/05/2024

(ویدیو) بردسکن- بارش شدید باران و تگرگ موجب شد که آب به بخش‌های مختلف بیمارستان بردسکن برود و بعضی از بخش‌ها تخلیه شود.