25/05/2024

(ویدیو) از افراطی ترین یگان رژیم صهیونیستی چه می دانیم؟

یگان نتزاه یهودا با انجام جنایات گسترده و سیستماتیک علیه فلسطینیان به یکی از بدنام‌ترین بخش‌های ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.