20/05/2024

کمیته آزادی زندانیان سیاسی

تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ‎#حقوق_بشر در امور ایران و ‎کمیته حقیقت‌یاب قدم مهم و مثبت دیگری در راه رسیدن به پیروزی انقلاب «زن، زندگی، آزادی» است! 

  امروز ۱۶ فروردین ۱۴٠۳ برابر با ۵ آپریل ۲۰۲۴ در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت گزارشگر ویژه...