20/05/2024

انتقادی رفیقانه به نیروهای «چپ» سرنگونی طلب

از دیروز که عملیات کشتار تعدادی شهروند بی سلاح در شاهچراغ شیراز رخ داد تاکنون، نیروهای سرنگونی طلب «چپ» سکوت اختیار کرده اند. حتی از ارائه خبر هم خودداری کرده اند. چرا؟

برای من مشخص نیست دلیل اینکه سازمان ها، احزاب و نهاد های «چپ» ساکتند اینست که با قتل شهروند بی سلاح، تنها بخاطر اینکه مسلمان است، موافقند؛ و یا اینکه ساکتند چون درک مشخص از جامعه ایران ندارند، و یا اینکه ساکتند

از دیروز که عملیات کشتار تعدادی شهروند بی سلاح در شاهچراغ شیراز رخ داد تاکنون، نیروهای سرنگونی طلب «چپ» سکوت اختیار کرده اند. حتی از ارائه خبر هم خودداری کرده اند. چرا؟

برای من مشخص نیست دلیل اینکه سازمان ها، احزاب و نهاد های «چپ» ساکتند اینست که با قتل شهروند بی سلاح، تنها بخاطر اینکه مسلمان است، موافقند؛ و یا اینکه ساکتند چون درک مشخص از جامعه ایران ندارند، و یا اینکه ساکتند و این حمله مسلحانه به شهروندان بی دفاع را مهم قلمداد نمی کنند، و در تحلیل های درون سازمانی/حزبی به این نتیجه رسیده اند که «از هر طرف رود به نفع اسلام – بخوانید چپ» است؟ گویی فرد مسلمان که به خدا اعتقاد دارد به همان اندازه از حقوق شهروندی در دنیای نیروی سرنگونی طلب مدافع طبقه کارگران و زحمتکش، برخوردار نیست، که یک لائیک و آته ایست. به یاد مزرعه حیوانات جرج اورول می افتم که همه حیوانات با هم برابرند، اما خوک ها برابرترند.

به راستی چرا نیروهای سرنگونی طلب «چپ» ساکتند و عملیات شنیع را محکوم نمی کنند؟ چرا وقتی داعش و مسلمانان افراطی به شهروندان بی دفاع (یهودی و مسیحی) در اروپا حمله ور می شوند، کلیه نیروهای «چپ» از سر و کول هم بالا می روند تا در صدور اطلاعیه از یکدیگر سبقت بگیرند، اما وقتی به شهروندان (مسلمان) کشور خودشان می رسد، سکوت اختیار می کنند؟ آیا کودکی که مورد اصابت گلوله قرار می گیرد، حتی اگر پدر و مادرش هم بسیجی و نان و نمک خورده خمینی باشند، مستحق چنین رفتاری از سوی مهاجم مسلح، و نیروی سرنگونی طلب «چپ» است؟ به راستی، «چپ» بودن در چیست؟ آیا اگر کتب مارکس و انگلس و لنین را از حفظ باشیم و در هر جمله ده بار نام «کارگر» را تکرار کنیم، «چپ» هستیم؟ یا اینکه «چپ» کسی است که در گام اول، از حقوق شهروندی دفاع می کند، و مخالف اعدام و هرگونه کشتار سبعانه است؟

به عمد از حزب و سازمانی نام نمی برم؟ فقط می پرسم چرا جنایت علیه شهروند بی دفاع را محکوم نکردید؟ آیا بر این باورید که این جنایت دستپخت خود جمهوری اسلامی است؟ بسیار خوب، چرا به همه اطلاع نمی دهید که با این قبیل کشتار مخالفید، و مردم به پاخاسته هوشیار باشند که این جنایت توسط خود عوامل جمهوری اسلامی اما به نام داعش انجام شده تا جمهوری اسلامی بهانه ای برای سرکوب هرچه بیشتر خیزش همگانی نداشته باشد؟

از نیروهای «چپ» سرنگونی طلب می پرسم، آیا متوجه شده اید که چرا شعارهای کف خیابان تکرار شعار های «کلاسیک» شما نیست؟ دلیل آن، تحلیل درست و غیر دگماتیک داشتن «خلق ستمدیده» از خیزش همگانی است.
جوانان به پاخاسته به اسلام گریزی و نه اسلام ستیزی متمایل شده اند. اسلام ستیزی در دستور کار «دخترکان» که فریاد می زنند «زن، زندگی، آزادی» جایی ندارد. زنان و دختران، آزادی می خواهند تا تصمیم بگیرند که حجاب داشته باشند یا نداشته باشند (شخصا شدیدا مخالف تمام آیات قران که زن را مطیع قوانین مردسالارانه کرده است، هستم).
شورشی های 1401، آزادی می خواهند تا در محیطی آزاد بتوانند اعدام، شکنجه و یا کشتار شهروند بی سلاح را محکوم کنند. آری، آنها به دنبال «زندگی بهتر» هستند. به دنبال «نان، کار، مسکن و عدالت اجتماعی» هستند، اما مطمئن باشید که هوشیارانه صف خود را از کشتار بیرحمانه و کور جدا کرده و می کنند.

نیروی «چپ» چاره ای ندارد بجز درک و تحلیل مشخص از خواست های جامعه. شورشیان از منظری جامعه شناختانه، و نه از جایگاه ایدئولوژیکی چپ افراطی کلاسیک که از «سوسیالیسم» شریعتی مطلق ساخته، آینده نگری می کنند.

سرنگونی، امریست محتوم، با نیروی «چپ»، ملی – مذهبی و ملی، و یا بدون آنها. با حمایت دیپلماتهای جهانخوار یا بدون آن. تنها گزینه ای که برای «چپ» می ماند انتخاب جایگاه خود در این معادله است. جهت اطلاع (و تا آنجا که مشاهده کرده ام) در میان سازمانها و احزاب، فقط شورای ملی مقاومت ایران این عملیات را محکوم کرده است و در میان شخصیتهای منفرد و مستقل (تاکنون) فقط این قلم، (هر دو متن در سایت دیدگاه بازتکثیر شده است).

خوبست که «چپ» به چرایی این مبحث پرداخته و با تکیه به این واقعیت که نیروی «چپ» و داعش از یک سنخ نیستند، موضع خود را مشخص کند. به راستی چرا 24 ساعت گذشته و هنوز «چپ» ساکت است؟ این سکوت به معترضین کف خیابان چه پیامی می رساند؟ آیا هراس دارند که جمهوری اسلامی آتو پیدا کند؟ مردم عاقلتر از این هستند. اصولا، چرا «چپ» اجازه می دهد تا ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی از این سکوت بهره جسته و برای سرکوب هرچه بیشتر بهانه داشته باشد؟ به راستی «دشمن اصلی» کیست؟ فرد مسلمان بی دفاع و یا جمهوری اسلامی و نظام اسلامی؟  
باید نظام اسلامی را از هر لحاظ (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیکی) خلع سلاح کرد و به این نظام ددمنش امکان تحریف و دروغ پراکنی نداد، در غیر اینصورت، آینده ایران پس از انقلاب به همین بدی که الان هست خواهد بود، اگر «چپ» سرنگونی طلب «دشمن» را درست مشخص نکند.

اگر نهادی اطلاعیه صادر کرده و از چشم نگارنده افتاده، لطفا ارسال کند تا در دیدگاه منتشر شود.

علی ناظر
5 آبان 1401
27 اکتبر 2022