22/04/2024

هسته ای/برجام

درصورت تهدید دشمن، تجدید نظر در سیاست‌های هسته‌ای محتمل است/ دست‌مان روی ماشه شلیک است

سردار حق‌طلب: تهران- ایرنا- فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور با تاکید بر امنیت کامل مراکز هسته‌ای کشور...